Termékek
  Galéria
  Online Gazdabolt

  A PAKANS KFT.
  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

  AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL,
  SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉRŐL

  TARTALOMJEGYZÉK

  I. BEVEZETŐ

  II. ADATKEZELŐ

  III. ADATFELDOLGOZÓK

  IV. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

  - 4.1 A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja
  - 4.2. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
  - 4.3. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés
  - 4.4. Az érintett jogainak elősegítése

  V. PROFILALKOTÁS

  VI. TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓ

  - 6.1 Működéshez szükséges cookie-k
  - 6.2 Marketing cookie-k
  - 6.2 Süti beállítás

  VII. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

  - 7.1 Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
  - 7.2 Az Ön hozzáférési joga
  - 7.3 A helyesbítéshez való jog
  - 7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  - 7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
  - 7.6 Értesítési kötelezettségünk
  - 7.7 Az adathordozhatósághoz való jog
  - 7.8 A tiltakozáshoz való jog
  - 7.9 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  - 7.10 Korlátozások
  - 7.11 Tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
  - 7.12 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

  VIII. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

  IX. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

  X. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

  XI. PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

  I. BEVEZETŐ

  AZ EURÓPAI PARLAMENT 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy megfelelő intézkedéseket hozzunk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatainak a kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető legyen. Közérthetően és világosan fogalmazzunk, továbbá hogy elősegítsük Önt a jogainak a gyakorlásában.

  Az Ön előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

  Ezen tájékoztatót, egyrészt ezen jogszabályi kötelezettségünk teljesítése érdekében hoztuk létre. Másrészt a személyes adat a nevéből is adódik, hogy személyes, így ezen adatokat csakis az Ön előzetes hozzájárulása esetén kezeljük.

  Röviden foglaljuk is össze, hogy miről szól ezen tájékoztató

  • Személyes adatokat csak a törvényeknek (Rendelet) megfelelően, csakis az Ön előzetes hozzájárulás és tájékoztatás után gyűjtünk és kezelünk.
  • A személyes adatai kezelésének a visszavonása legyen épp oly egyszerű, mint a hozzájárulás megadása. (cookie-k elfogadása-visszavonása; regisztráció létrehozása-törlése, hírlevélre feliratkozás-leiratkozás stb.)
  • DM levelet csak külön, előzetes hozzájárulás esetén küldünk, melyről egy kattintással le is tud iratkozni. Regisztráció esetén rendszer üzenetet enélkül is küldhetünk. 
  • A személyes adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
  • Harmadik félnek személyes adatokat csakis előzetes hozzájárulással adunk át.
  • Csakis olyan adatfeldolgozókkal (Futárszolgálat, Könyvelő cég, stb.) dolgozunk, akik megfelelő garanciákat nyújtanak (adatfeldolgozói megbízási szerződéssel rendelkeznek).
  • Bárkinek, bármikor felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és bárkinek joga van kérelmezni a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

  II. ADATKEZELŐ

  E tájékoztatás kiadója egyben az Adatkezelő

  CégnévPakans Kft.
  Székhely2100 Gödöllő, Antalhegyi utca 77.
  TelephelyPAKANS KFT Gödöllő, Szabadság út 18/b
  Cégjegyzékszám13-09-140159
  Adószám22927006-2-13
  ÜgyvezetőCsjernyik János
  Telefonszám+36 28 420 848
  E-mail címgodolloikerteszet@gmail.hu
  Honlapwww.godolloikerteszet.hu

  III. ADATFELDOLGOZÓK ÉS CÍMZETTEK

  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

  NévTevékenységElérhetőség
  E.R. Szolg. Kft.könyvelés2100 Gödöllő, Antalhegyi u. 53.
  Royal Futár Hungária Kft.futárszolgálat

  1097 Budapest, Gubacsi út 32.
  ugyfelszolgalat@royal.hu

  Magyar Posta Zrt.levélfeladás1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
  Kontornet Bt.tárhelyszolgáltató

  9081 Győrújbarát, Fő u. 45.
  info@startuzlet.hu https://startuzlet.hu

  IV. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

  4.1 A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

  Hírlevélküldés
  Kezelt adatokJogalapTárolás 
  Név, e-mail címHozzájárulás (jelölő négyzetet)A hozzájárulás visszavonásáig
  Termék értékelés, vélemény írás a termékről
  Kezelt adatokJogalapTárolás 
  Név, e-mail cím, 1-5 értékelés, rövid vélemény, kifejtett vélemény, ajánlás tényeHozzájárulás (jelölő négyzetet)A hozzájárulás visszavonásáig
  Online kapcsolatfelvétel
  Kezelt adatokJogalapTárolás 
  Név, e-mail cím, telefonszám, üzenetÜgyféltámogatás90 nap az utolsó megkereséstől akkor, ha nem meglévő vásárló, 8 év az utolsó vásárláshoz képest akkor, ha már vásárolt korábban.
  Termékkel kapcsolatos kérdés küldése termékadatlapról
  Kezelt adatokJogalapTárolás 
  Név, e-mail cím, kérdésÜgyféltámogatásA hozzájárulás visszavonásáig
  Rendelés státuszváltozás e-mailen
  Kezelt adatokJogalapTárolás 
  Név, e-mail címSzerződéskötéshez8 év (5 év, ha nem történik számlázás)
  Rendelések teljesítése
  Kezelt adatokJogalapTárolás 
  Szállítási és számlázási név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, település, utca, házszám, (a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen)Szerződés teljesítéséhez8 év (5 év, ha nem történik számlázás)
  Vásárlói fiók létrehozása
  Kezelt adatokJogalapTárolás 
  E-mail cím, jelszó (hashelt változatban), szállítási és számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtóIsmétlődő vásárlások segítése, rendelések menedzselése, ügyféltámogatás, szerződést megelőző lépések megtételéhez szükségesA vásárló kérésére történő törlésig (ha történt rendelés a fiókból, akkor a jogi/számviteli kötelezettségeink teljesítéséhez a fiók törlése után is tárolhatjuk az e-mail cím és a telefonszám kivételével).
  Számlázás
  Kezelt adatokJogalapTárolás 
  E-mail cím, számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtóJogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges8 év
  Hozzászólás blogbejegyzéshez
  Kezelt adatokJogalapTárolás 
  Név, e-mail cím, webcím, szövegHozzájárulás (jelölő négyzetet)A hozzájárulás visszavonásáig

  4.2. Adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján

  (1) Amennyiben a weboldalunkon szeretnénk hozzájáruláson alapuló adatkezelést végezni, akkor minden ilyen esetben egy előre nem bepipált jelölő négyzetet helyezünk el. Ez esetben mindig feltüntetjük, hogy milyen céllal szeretnénk az adatait kezelni és hivatkozunk ezen adatkezelési tájékoztató 4.1-es pontjában lévő táblázatra, melyben részletesen megtalálható, hogy mely adatkezelési folyamatnál, milyen adatokat, milyen jogalappal és meddig kezelünk, kezelhetünk, kezelnünk/megőriznünk kell.
  (2) Az (1) pontban leírtakon kívül, azaz ha személyesen jön el kertészetünkbe és hozzájáruláson alapuló adatkezelésre kerülne sor, az adatkezelési szabályzatunkban meghatározott adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással tesszük csak meg.
  (3) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor az Ön hozzájárulását az összes adatkezelési célra vonatkozóan megkérjük.
  (5) Nem kötjük a szerződés (webáruházunkból történő rendelés) megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
  (6) Törekszünk és folyamatosan fejlesztjük az online felületeinket, hogy a hozzájárulásainak a visszavonása ugyanolyan egyszerű legyen, mint annak megadását.
  (7) Ha a személyes adat felvételére az Ön hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetjük.
  (8) Webáruházunk csak 16. életévét betöltött személyektől gyűjt adatokat. Kérjük, ha Ön még nem múlt el 16 éves, akkor ne használja webáruházunkat.

  4.3. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

  (1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

  (2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az Ön hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az adatkezelés megkezdése előtt, ez esetben közölni kell Önnel, hogy az adatkezelés kötelező. Továbbá, az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell Önt az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

  4.4. Az érintett jogainak elősegítése

  Elsődleges célunk, hogy a közeljövőben olyan online felületeket készítsünk, melyek elősegítik, hogy a weboldalon keresztül minden jogát a lehető legegyszerűbben érvényesíteni tudja. Jelenleg a kapcsolati e-mail címűnkön tudja felvenni velünk a kapcsolatot a jogainak az érvényesítéséhez.

  V. PROFILALKOTÁS

  Vásárlói fiók létrehozásakor Ön automatikusan hozzájárul a profilalkotáshoz, amint bepipálja a - „A regisztráció gomb lenyomásával kijelentem, hogy elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót.” - az előre nem bejelölt jelölőnégyzetet. Ezen hozzájárulásával megnyílik Ön előtt a lehetősége, hogy rendeléseit könnyebben leadhassa, rendszerezetten láthassa, hogy rész vegyen a pontgyűjtő rendszerünkben, melynél minden vásárlása után levásárolható pontokat kap.

  A fiók létrehozásával semmilyen automatizált folyamat nem lesz érvényes Önre, semmilyen automatizált folyamat nem fogja kezelni az Ön – a regisztrációnál megadott – személyes adatait. Automatizált, viselkedésén alapuló reklám e-maileket, hirdetéseket nem fog kapni. Marketing tartalmú leveleket, csak akkor küldünk, amennyiben ehhez bárhol a weboldalon hozzájárul, viselkedésén alapuló hirdetések pedig csak akkor, ha elfogadja a „Hirdetési cookie-kat” VI. fejezet 2. pont.

  „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

  VI. TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

  Weboldalunkon a következő típusú, kategóriájú sütiket használjuk, melyet Ön, minden egyes látogatás alkalmával eldöntheti, hogy engedélyezi, vagy éppen letiltja.

  1) Működéshez szükséges cookie-k (melyek nem alkalmasak személyes azonosításra): ezek a cookie-k a webáruház és a vásárlási folyamatok működéséhez nélkülözhetetlenek, valamint a vásárlási élményt fokozzák, ezért ezeknek a letiltását az Ön böngészőjében kezdeményezheti ezen fejezet 3. pontjában leírtak szerint.

  a) Általunk elhelyezett cookie-k.

  FunkciójaCookie neveIdőtartama
  Munkamenet azonosító. Szükséges a webáruház alapvető működéséhez, a kosárba helyezéshez és így a megrendeléshez.PHPSESSID

  A böngésző bezárásáig tárolódik

  Ha megjelent a Cookie figyelmeztető sáv, és a látogató a "Rendben" gombra kattint, akkor ennek az eseménynek a rögzítésére szolgál.euCookieWarningAccepted

  A böngésző bezárásáig tárolódik

  b) 3. fél által elhelyezett cookie-k, melyek szintén nem alkalmasak személyes azonosításra

  - Google Analytics: statisztikai adatok gyűjtése a weboldalra érkező látogatókról.
  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

  2) Hirdetési cookie-k: Ezen cookie-k engedélyezésével olyan termékeket, ajánlatokat, akciókat, kedvezményeket tudunk ajánlani Önnek, melyet a weboldalunk böngészése során optimálisnak, hasznosnak találunk az Ön részére. Ezek a sütik, kódsorok csak akkor futnak el, amennyiben Ön elfogadja ezt a látogatásai alkalmával.

  Termékeink népszerűsítésére a Facebook és a Google hirdetési rendszerét is használhatjuk. Mindkét szolgáltató – amennyiben Ön hozzájárul – egy kódsort futtat le, mellyel az Ő saját cookie-jaikat eltudják helyezni.

  Bővebb leírást a Google és a Facebook sütejeiről itt talál:

  Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
  Google: https://policies.google.com/technologies/types

  Viselkedés alapú hirdetésekről további információk:
  http://www.youronlinechoices.com/hu/

  Viselkedés alapú hirdetések ki- vagy bekapcsolása:
  http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

  3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

  A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

  • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
  • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
  • Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
  • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
  • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

  Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók és/vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

  VII. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

  Az alább felsorolt jogait, melyekkel Ön élhet és Ön kérheti, a kapcsolai e-mail címünkön tudja érvényesíteni, melyre legeslegkésőbb 30 napon belül válszt adunk.

  1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

  1.1. Az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően fogalmazunk meg.

  1.2. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy segítsük Önt a jogainak a gyakorlásában.

  1.3. Amennyiben Ön kérelemmel fordul hozzánk bármely személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogának érvényesítésével kapcsolatban, azt indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

  1.4. Ha nem tennénk intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  1.5. Az információkat és az Ön jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

  A részletes szabályok a Rendelet 12. cikke alatt találhatóak.

  2. Az Ön hozzáférési joga

  2.1. Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

  Kérésére a következő adatokat adjuk át Önnek:

  a) az adatkezelés céljai;
  b) az érintett személyes adatok kategóriáit;
  c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;
  e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  h) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

  2.2. Kérésére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére kell bocsátanunk. Az Ön által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

  Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

  3. A helyesbítéshez való jog

  3.1. Ön jogosult arra, hogy bármikor kérje tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését.

  3.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

  Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

  4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

  4.1. Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat ha
  a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;
  b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
  d) a személyes adatait jogellenesen kezeltük;
  e) a személyes adatait a ránk vonatkozó és alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  4.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
  a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

  5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  5.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  5.2. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
  b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  c) már nincs szükségünk az Ön személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

  5.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatnunk kell.

  A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

  6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettségünk

  Minden olyan címzettet tájékoztatunk valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

  E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

  7. Az adathordozhatósághoz való jog

  7.1. Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerződés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik.

  7.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”).

  A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

  8. A tiltakozáshoz való jog

  8.1. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  8.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
  8.3. Ezen jogokra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívnunk a figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve meg kell jelenítenünk.
  8.4. Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

  A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

  9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  9.1. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Minden ilyen esetben előre nem bepipált mezőt nyújtunk a rendelkezésére, melyet utólag is bármikor visszavonhat.

  9.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  a) Ön és a Pakans Kft. közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  b) meghozatalát a ránk alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  c) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

  9.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben biztosítjuk Önnek, hogy részünkről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

  A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

  10. Korlátozások

  Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

  E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

  11. Tájékoztatás az adatvédelmi incidensről

  11.1. Ha egy bekövetkezett adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázatot hordoz magában az Ön jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetjük az adatvédelmi incidens jellegét, a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket.

  A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

  12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

  Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

  E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.


  VIII. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

  A rendelet 37. cikke alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy a mi esetünkben nem indokolt az adatvédelmi tisztviselő kijelölése. Adatkezelésünk jogszerűségét, átláthatóságát és biztonságát garantálni tudjuk.


  IX. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

  • Minden munkatársunkkal megismertettük, és betartatjuk az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltakat.
  • A személyes adatok megtekintését csakis azon munkatársainknak engedjük, akiknek a munkájukhoz nélkülözhetetlen és titoktartási munkaszerződés kiegészítést írtak alá.
  • A nyomtatott formában tárolt dokumentumokat (számlák, ajánlatok, szerződések, stb.) a cég székhelyén, illetéktelenektől elzárt területen tároljuk.
  • Számítógépeinket tűzfallal, naprakész vírusirtókkal védjük.
  • A jelszavakat nem tároljuk, csak a jelszavak hashelt változatát, így nem történhet visszaélés.
  • Munkatársaink legfrissebb biztonsági frissítéssel rendelkező operációs rendszereket és szoftvereket használnak feladataik végzése során.
  • E-mail kiszolgálónk titkosítja a kommunikációt.
  • A már nem szükséges személyes adatokat töröljük vagy anonimizáljuk.
  • Tárhelyszolgáltatóink szerverei biztonságos adatközpontban üzemelnek.
  • Adatvédelmi intézkedéseinket rendszeresen felülvizsgáljuk, a szükséges teendőket belső adatvédelmi szabályzatunkban rögzítjük és munkatársaink mindig az aktuális szabályzattal összhangban végzik feladataikat.
  • Minden adatfeldolgozónknál meggyőződtünk (futárszolgálat, könyvelés, tárhelyszolgáltató, webáruház, stb.), hogy az általunk kapott adatok a legnagyobb biztonságban vannak, illetéktelenek nem férhetnek hozzá és eleget tesznek a GDPR által elvárt megfelelő garanciáknak.


  X. HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS

  Harmadik országba az általunk gyűjtött személyes adatokat nem továbbítjuk.

  XI. PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

  Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatos problémáját nem tudja, vagy nem akarja velünk kommunikálva megoldani, akkor panaszát elküldheti az illetékes hatóságnak:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36-1-3911400
  Telefax: +36-1-3911410
  Web: http://naih.hu
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Online ügyindítás: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

  Kelt: Gödöllő, 2018. 05. 24.
  Hatályba lépés: 2018. 05. 25.

  Kosárba

  Kosárba helyezve

  Betöltés...

  ...
  Hiba

  Sikertelen művelet

  Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.